Ordensregler

Ordensregler / brug af Badebro, Saunaanlæg og Sauna

 • Saunaområdet er kun for medlemmer og betalende gæster
 • Ingen fotos af medbadende gæster
 • Der er ingen faste pladser
 • Åben ild og Rygning er ikke tilladt på saunaanlægget
 • Medlemmerne har adgang til køkkenet, og kan lave varme drikke. Køkkenet skal forlades rent og ryddeligt
 • Medlemmerne må ikke have ’varer’ til salg stående i køkkenet – lav evt. et opslag på opslagstavlen
 • Medbragte dyr må ikke være på saunaanlægget, skal holdes i snor – brug hundekrogene udenfor anlægget
 • Parker på parkeringspladsen, kun handicap-parkering på molen
 • Badebroen er offentlig
 • Her bades med eller uden badetøj. Giv plads til dine medbadende gæster og tag hensyn til andres blufærdighed
 • Hjælp og vær opmærksom på medbadende gæster, så ulykker forhindres
 • Al badning, ophold og brug af saunaområdet, samt faciliteter sker på eget ansvar
 • I køkkenet forefindes et førstehjælps-kit
 • Værdigenstande, kan på eget ansvar lægges i køkkenet

Saunaregler

 • Du SKAL bade i havet eller under bruseren inden brug af sauna.
 • INGEN FODTØJ/BADESKO i saunaen eller forrum.
 • Du og dine fødder skal være på dit/dine håndklæder.
 • Når du går ud af saunaen, SKAL du tage dit håndklæde og ejendele med.
 • Medbragt vand, skal altid være i brudsikre flasker.
 • Ingen mad og andre drikkevarer end vand i saunaen.
 • Ingen mobil i saunaen.
 • Hæld kun 2-3 skefulde rent vand på ovnen pr. gang, og vis hensyn til andre.
 • Det er kun klubbens Gusmestre der må bruge dufte/olier på ovnen, og kun ved gus arrangementer.
 • Brug af cremer, scrub, olier og lign. IKKE tilladt i saunaen.
 • Hold saunadøren lukket, vis hensyn og giv plads.
 • ALLE Saunagæster skal låse døren op med EGEN kode, så brugen af saunaen kan følges.
 • Du må ikke medbringe gæster uden forudgående betaling for ALLE gæster, og kun ifølge med andet medlem.