Overdragelse af vinterbadernes bro

10. juni 2024 19:46 , af Bestyrelsen - Marianne

 

 

I april 2024 blev vinterbadernes bro overdraget til Havnen Juelsminde - ENDELIG godkendt af kystdirektoratet.

Overdragelsesdokumentet er underskrevet af havnefoged Knud Madsen, brobygger Svend Daugaard og formand Morten Eslund. 

Ansvaret for broen ligger nu hos Havnen, men klubben værner om den med bl.a. udskiftning af gummimåtter.